Pokrzepiające proroctwo

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu, rok I, Rdz 49,2.8-10

Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród jego kolan, aż przyjdzie Ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!”

 

Bóg dla każdego z nas ma pokrzepiające proroctwo, ponieważ zna nasze możliwości i wie, ile w nas zainwestował. Nasza przyszłość może być łaską i błogosławieństwem, gdyż czuwa nad nią nasz Ojciec. Przeciwności ze strony ludzi i naszych własnych słabości nie mogą sprawić, że utracimy królewską godność dziecka Bożego.

Czy z pokorą przyjmuję i szczerze wierzę w to, że mam powołanie do życia w niebie?