Pokusa

Niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok B, Dn 7,13-14

Pokusą typowo ludzką jest zachowywanie się wielu w taki sposób, jakby funkcja, która pełnią, miałaby być wręcz na wieki, na zawsze. I nawet im nie przyjedzie do głowy, że mając teraz, dzisiaj, jakąś tam władzę, za chwilę, za moment, mogą być jej pozbawieni. Nie bez przyczyny funkcjonuje takie powiedzenie, że „szefem się bywa”. Tylko Chrystus ma wieczną władzę, tylko Jemu nikt jej odebrać nie może. Tylko On panuje na wieki. Ale co ważne: Jego panowanie jest nadal służbą ukochanym ludziom.