Polecenie Jezusa

Poniedziałek, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia), rok I, Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

 

Kochane Dzieciaki!

Co to polecenie Jezusa oznacza dla nas dzisiaj? Przecież jesteśmy za mali, aby wyjechać na misje. Jak wobec tego mamy głosić Ewangelię? 

Wykonanie tego polecenia Pana Jezusa będzie dla nas wyglądało nieco inaczej. Podobnie jak pierwsi Apostołowie, my również mamy zdobywać świat, zdobywać go dla Miłości Pana Boga, dla Jego Serca. By głosić Ewangelię miłości, nie musimy nigdzie wyjeżdżać. Wystarczy przyjrzeć się dokładniej swojemu światu (światu swoich pragnień, marzeń, oczekiwań, wartości, relacji z bliźnimi) i zobaczyć, gdzie w nim jeszcze nie dotarła Dobra Nowina Jezusa. Być może są takie miejsca, gdzie jej brakuje: np. w relacji z drugim człowiekiem, we własnym sercu. Prawdziwe apostolstwo polega na dawaniu świadectwa miłości, na umiłowaniu Jezusa prawdziwie i do końca, na życiu miłością do tego stopnia, iż cali w tę miłość się przemienimy. Właśnie w ten sposób dzisiaj zdobywamy świat dla Jezusa. Bowiem o nic innego Bogu nie chodzi, jak tylko o to, by wszyscy ludzie znaleźli swoje miejsce w Jego Sercu, by odkryli Jego miłość, tą miłością się napełnili i nią żyli. Poprzez nasze zaangażowanie, nasze świadectwo miłości, wyrażone w służbie drugiemu człowiekowi, przebaczeniu i zrozumieniu, możliwa jest każda zmiana sytuacji życiowej, w której przyszło nam tu i teraz żyć…

Jezus jest z nami! Dlatego odwagi! Idźmy i głośmy Ewangelię miłości!