Pomysł na Wielki Post

Środa, Środa Popielcowa , rok A, Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

 

Kolejny Wielki Post, kolejny raz Jezus przypomina nam i zachęca do podjęcia gorliwszej modlitwy, szczerego postu, jałmużny płynącej z serca... Może pomyślisz, że to staroświeckie, nie na czasie. 

Pochłania nas ten świat. Wciąga w egoizm, pogoń za tym, co doczesne, zapominając o tym, co wieczne. Post, o którym w tych dniach tak często będzie nam przypominał Kościół, ma spowodować naszą zmianę.

Może to dziwnie zabrzmi, ale nie skupiaj się na swoim grzechu! Skup się na tym, co najważniejsze – na zbawieniu! Św. o. Pio mawiał o poście: „Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga”.

Mam zatem pomysł na ten Wielki Post: nie ograniczaj jedzenia, nie ograniczaj słodyczy, a może po prostu przestań obmawiać, oczerniać, „zabijać” słowem. Zacznij mówić prawdę i stawać po stronie prawdy, nawet wówczas, gdy będzie Cię to dużo kosztować!

Nie zmarnuj kolejnego Wielkiego Postu, bo następnego może już nie być.