Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków”.

 

Aby przyjąć Jezusowe nauczanie należ wpierw zrobić porządek we własnym sercu. Wyrzucić to wszystko co zajmuje zbytecznie miejsce czyli nasze przywiązania do przyjemności i dóbr materialnych. Pozwolić Jezusowi odnowa umeblować nasze serce, pozwolić mu na napełnienie młodego wina w nowe bukłaki. Abyśmy mogli sami i z innymi dzielić się darami, którymi nas Jezus napełnił!