Posłańcy Boga

Sobota, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok II, J 1,47-51

Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!" Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

 

Kto jest symbolem dobra? Kto się nami opiekuje i czuwa, by się nam nic złego nie stało? – ANIOŁOWIE – posłańcy Boga. Każdy z nich otrzymuje konkretne zadania do wypełnienia.

Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. Bóg tak ukochał ludzi, że każdemu człowiekowi przydzielił ANIOŁA STÓŻA. Anioł towarzyszy człowiekowi od urodzenia, aż do śmierci. Dzięki Aniołom ludzie mogą lepiej poznawać Pana Boga i wielbić Go.

ZADANIA ANIOŁA STRÓŻA:

Pilnuje i chroni nas przed niebezpieczeństwem.
Pomaga walczyć z pokusami.
Zachęca nas do dobrych uczynków.
Zniechęca do złego.

Anioły są pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, a dzieci widują anioły częściej niż dorośli.

Treść dzisiejszej Ewangelii zachęca nas, abyśmy naśladowali świętych, a w sposób szczególny Aniołów i Archaniołów. Pewnie teraz zastanawiacie się, jak to uczynić? Podstawowym zadaniem Aniołów jest uwielbianie Boga. Dlatego właśnie dzisiaj NATANAEL został zaproszony, aby przyjść do Jezusa, oddać mu pokłon i NATANAEL czyni to poprzez Słowo Pisma. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy pamiętali o Słowie Bożym, abyśmy poprzez nie nauczyli się wychwalać Boga tak, jak czynili to Aniołowie.

Na koniec zapraszam Was do przeczytania opowiadania o pewnym nietypowym Aniele (Archanioł Michał).

W tradycji chrześcijańskiej „Michał” to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem. Hebrajskie imię M i k a’e l znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.

W Piśmie Świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia.

Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy Świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.

Wielu ludzi modli się za wstawiennictwem Michała Archanioła, bo wierzą, że ma on wielką moc chronienia przed złem.

ZADANIE DLA CIEBIE NA DZIŚ:

Namaluj swojego Anioła Stróża.