Posłańcy Boga

Środa, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok I, J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?». Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Gdy Natanael usłyszał, że Jezus go widział pod drzewem, zadaje Jezusowi pytanie o to, skąd go zna. Był bardzo zdziwiony, ponieważ Jezus nie mógł widzieć, że był pod drzewem figowym, gdy spotkał Filipa. Ale to przekonało Natanaela, że Jezus jest Synem Bożym i Królem Izraela.

Nasza wiara w Boga nie opiera się na wiedzy. Czasami nie musimy mieć wielu wiadomości o Bogu, aby w Niego gorąco wierzyć. Wystarczy, że coś nas poruszy, jakieś przeżycie, napotkana osoba, może dobra spowiedź lub rekolekcje, które spowodują, że wyznamy: ON jest Mesjaszem i moim Zbawcą.