Posłani przez Boga

Niedziela, XXI Tydzień Zwykły, rok C, Iz 66,18-21

Tak mówi Pan: "Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów" – mówi Pan.

 

Pan Bóg nie działa samotnie, ale posługuje się też ludźmi, których posyła, by inni o Nim usłyszeli, zachwycili się Nim, przyjęli Go wraz ze zbawczym orędziem, którym jest ocalenie w wiecznościWybranie do szczególnej misji nie oznacza jednak wyjątkowości, szczególnych predyspozycji czy nagrody za wierność. Nie. Posłany zostałeś na mocy chrztu, więc nie wmawiaj sobie, żeś najlepszy, bo przecież sam wiesz, jak szybko i łatwo upadasz. Posłany zostałeś, bo On tak chciał, więc spełnij Jego wezwanie i swoim życiem pokaż bliźnim Miłosiernego.