Posłuszeństwo

Czwartek, Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła (2 maja), rok I, Dz 5,27-33

Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

 

O niektórych kwestiach lepiej nie mówić w towarzystwie, jeśli ma się inne poglądy niż powszechnie przyjęte. Często zapominamy, że trzeba bardziej słuchać Boga, a nie ludzi. Posłuszeństwo nauce Kościoła jest wyrazem  wolności wewnętrznej i otwartości na działanie Ducha Świętego.