Posłuszeństwo

Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, rok II, Dz 5,27-33

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

 

O niektórych kwestiach lepiej nie mówić w towarzystwie, jeśli ma się inne poglądy niż powszechnie przyjęte. Często zapominamy, że trzeba bardziej słuchać Boga, a nie ludzi. Posłuszeństwo nauce Kościoła jest wyrazem wolności wewnętrznej i otwartości na działanie Ducha Świętego.