Posłuszeństwo i wierność

Sobota, I Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Pwt 26,16-19

Mojżesz powiedział do ludu: "Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział".

 

Czy potrafimy chodzić Jego drogami? Czy przestrzegamy Jego praw, poleceń i nakazów? Wreszcie czy umiemy jeszcze słuchać?

Posłuszeństwo to bardzo niemodne słowo w dzisiejszych czasach! Bardzo często słyszeć można, że właśnie przez posłuszeństwo ogranicza się wolność. A bycie wolnym to przecież nadrzędny cel człowieka XXI wieku… Niestety, dążenie do osiągnięcia owej wolności wiąże się niejednokrotnie z zapomnieniem, że to właśnie wierność Bożemu prawu jest kluczowa w każdym powołaniu chrześcijańskim!

Chciejmy w tym wyjątkowym okresie Wielkiego Postu uczyć się ciągle posłuszeństwa i wierności. Właśnie taka postawa jest drogą do zapewnienia porządku, ładu i szczęścia w naszym życiu! Chciejmy modlić się o łaskę pokory i umiejętność słuchania głosu Boga, a także drugiego człowieka. To jest niezbędny warunek do przyjęcia Bożego zbawienia!