Uczniowie Jana i faryzeusze uczyli zwyczajów religijnych, a uczniowie Jezusa uczyli głoszenia Ewangelii oraz wzywali ludzi do uwierzenia w Niego. Jezus mówił im, że zbawienie człowieka pochodzi z wiary, a nie tylko z przestrzegania zasad religijnych.

     W dzisiejszej Ewangelii pod postacią Pana Młodego mamy ukazanego Jezusa. Jego towarzysze-goście weselni-nie muszą pościć, ponieważ jest to czas radości. To przecież wielka radość być blisko Zbawiciela. Ale Jezus mówi im, że nadejdzie taki czas, że będą się smucić gdyż On nie będzie z nimi. I wtedy będzie czas postu z powodu tęsknoty za Nim.

      Jezus też pościł przed ważnymi momentami Swojego życia i działalności, rozważał Słowo Boże i modlił się.

     Po raz kolejny zaczęliśmy Wielki Post.  A post to czas wyrzeczeń, moment na rezygnację ze słodyczy, telewizji, Internetu czy gier komputerowych. Podejmujemy go, aby zrobić w sobie miejsce dla Jezusa. Post, to poszukiwanie woli Bożej i przygotowywanie się do jej wypełniania.

    Zapytaliśmy naszego 10-letniego syna, jak rozumie słowo POST. A on rozszyfrował nam każdą literę tego słowa.

 

Pamiętaj

O

Swoim

Tacie

 

    Zaskoczyła nas jego prosta odpowiedź, przecież o to właśnie chodzi, aby zawsze pamiętać o naszym Ojcu Niebieskim. Jezus nas do Niego prowadzi i pokazuje nam wzór postu i modlitwy. Bóg zawsze o nas pamięta, więc starajmy się w okresie Wielkiego Postu myśleć o Nim więcej i poprzez nasze nawet drobne postanowienia zbliżyć się do Jezusa.