Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

 

“Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.” Nieustanne trwanie w postawie życzliwości, wobec każdego człowieka, nawet nieprzyjaciela oraz nieograniczona bezinteresowność, to jest totalnie ponad nasze ludzkie możliwości. A jednak słowa te są skierowane do nas, żyjących dzisiaj. Kluczem do wejścia w realizowanie tego wezwania jest doświadczenie miłosierdzia Boga – „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.” Jedynie żywa wiara otwierająca na doświadczanie nieustannego miłosierdzia Pana jest w stanie realizować w nas to powołanie. Dać się tak ukochać przez dobroć Boga, żeby chcieć całym sercem być tak dobrym jak On jest!

Niech Duch Święty prowadzi nas w naszej modlitwie, przeżywaniu Mszy świętej, przyjmowaniu przebaczenia w sakramencie pokuty do odkrywania nieskończonego miłosierdzia Boga.