Poświęcić

Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, rok I, J 3,31-36

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 

Człowiek może wyłącznie poświęcić swoje życie dla zyskiwania dóbr, przyjemności, tytułów, pochwał płynących ze świata doczesnego. Wtedy na pierwszym miejscu będą tylko moje potrzeby i pragnienie, aby wszystko kręciło się wokół mojej osoby. Priorytetem w moim życiu będzie to, aby mi zawsze było dobrze.

Ale można żyć inaczej, ofiarując swoje życiu Bogu, braciom i siostrom, i spalając się jak świeca w służbie drugiemu człowiekowi. Jezus przyszedł na ziemię i dokonał odkupienia ludzkości, umierając na krzyżu i po trzech dniach zmartwychwstając. Przychodzący Syn Boży jako jedyny na ziemi otrzymał Ducha Świętego bez ograniczeń i dostał od miłującego Ojca prawo do sądu, możliwość dawania życia wiecznego, władzę nad każdym człowiekiem. Komu powierzysz swoje życie, za kim pójdziesz, co wybierzesz…