Potrzeba czujności

Sobota, XXXIV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

W ostatnich dniach przed męką Jezus zwraca się do uczniów: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe ()". Zwykle w takich chwilach ludzie wypowiadają naprawdę ważne słowa. Często jest ich bardzo mało i są wyważone i treściwe. Chciałoby się powiedzieć, że w ostatnich dniach ziemskiego pobytu wybrzmiewają rzeczy najważniejsze. Nie inaczej jest w tym fragmencie. Serce jest bardzo ważne w oczach Boga. Bóg patrzy na nie, tylko On potrafi poznać jego zamiary, pragnienia, motywacje

Sprawdziłem dziś w wydaniu elektronicznym Pisma św. – i serce występuje ponad 1000 razy w Biblii. Czym zatem jest serce w ujęciu Bożym / biblijnym? "Dla Biblii serce jest rzeczywistością obszerniejszą, obejmującą wszystkie formy życia intelektualnego, cały świat uczuć i emocji, jak też sferę nieświadomości, w której zapuszczają swe korzenie wszystkie działania ducha" (M. Cocagnac, I simboli biblici, Dehoniane 1994).

Można więc rzec, że całe wnętrze człowieka to serce według Biblii. Mamy uważać, abyśmy nie byli ociężali wewnętrznie, bo wtedy istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia nieprawości: "z serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota" (Mk 7, 21-22)

Przez co więc nasze serca (wnętrza nasze) mogą stać się ociężałe i zdolne do tych strasznych pobudek? "() aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych ()".
Cóż więc Jezus zaleca: abyśmy mieli serca lekkie, a przez to nie dopuszczali się nieprawości? "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".

Zatem, korzystając z rad Mistrza, dbajmy o serca nasze każdego dnia:

"Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
by nasza nauka, praca były dla nas pożytkiem
doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa,
Pana naszego.
Amen".