Potrzeba służby

Sobota, I Tydzień Adwentu, rok II, Mt 9,35-10,1.6-8

Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

 

Jezus działa – naucza, leczy, głosi Ewangelię, odwiedza miasta i wioski. Widzi, jak wielka jest potrzeba takiej służby. Mówi o tym swoim uczniom i to ich wysyła w świat, aby kontynuowali Jego dzieło. To, co otrzymali od Jezusa, jest drogocenne, tak samo oni mają działać, czyniąc bezcenne rzeczy i nie oczekując w zamian żadnej zapłaty; mają po prostu kontynuować dzieło swojego nauczyciela.

Dzisiaj także jest wielka potrzeba działania w imieniu Jezusa Chrystusa – mogą to czynić księża, ale także każdy inny człowiek, który swoim życiem pokaże, że w Jezusie można pokonać każdą słabość, a w swoim codziennym życiu będzie postępował ewangelicznie.