Potrzebujemy Ducha Świętego

Środa, VI Tydzień Wielkanocny, rok I, J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

Nie od razu jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć to, czego w życiu doświadczamy. Dlatego potrzebujemy mądrych kierowników duchowych, którzy na to, co przeżywamy, pozwolą nam spojrzeć w bardziej obiektywny sposób. Potrzebujemy także światła Ducha Świętego, który będzie nas umiejętnie prowadził i pomagał odczytywać wolę Bożą. Bóg objawia się stopniowo, gdyż – jak mówi sam Jezus – wszystkiego nie jesteśmy w stanie znieść od razu. Jedną z najważniejszych modlitw, która towarzyszy rozeznawaniu woli Bożej, jest modlitwa do Ducha Świętego. To On doprowadza nas do „całej prawdy”.

Z całym Kościołem przygotowujemy się w tym paschalnym czasie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Nie zapominajmy, aby naszej codziennej modlitwie towarzyszyła prośba o dary Ducha Świętego. Potrzebujemy ich, aby dobrze wypełniać wolę Bożą.