Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".

 

„Kto uwierzy, będzie zbawiony” – mówi Pan Jezus. Cała prawda o Nim i Jego wielkiej miłości do nas zapisana jest w Ewangelii. Dlatego kiedyś Pan Jezus posłał do głoszenia tej prawdy swoich uczniów, a dziś posyła każdego z nas. Chce, abyśmy mówili całemu światu o Bożej miłości i miłosierdziu, o zbawieniu i życiu w wieczności blisko Boga. Niech każdy usłyszy tę Dobrą Nowinę, by mógł pójść za Jezusem.

Jeśli uwierzymy i przyjmiemy do naszych serc i umysłów Boże Słowo, to zaprosimy Pana Jezusa, a On napełni nas swoją mocą i uczyni nasze życie pełniejszym i szczęśliwszym. Staniemy się wtedy Jego przyjaciółmi, ale będziemy mogli również świadczyć o Nim, przez co pomożemy innym zbliżyć się do Boga. Pan Bóg jest nieskończoną miłością i dla wszystkich jest miejsce w Jego sercu. On tylko czeka, kiedy pozwolimy Mu nas uszczęśliwić.

Wystarczy uwierzyć Jezusowi, wystarczy powiedzieć Mu „tak”.