Powołanie

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok A, Mt 4,12-23

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: "Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

Jeszcze nie tak dawno radowaliśmy się z narodzenia Pana Jezusa, a dziś już spotykamy Go, jak naucza ludzi. Aby ta nauka się rozprzestrzeniała, Jezus powołuje swoich uczniów, których później nazwie apostołami.

Najbardziej chyba szokuje łatwość, z jaką Jezus znajduje zrozumienie u napotkanych ludzi, którzy są w stanie rzucić swoje dotychczasowe życie i bez wahania udać się za Nim. Co powodowało Piotrem i innymi, że zaufali nieznanemu człowiekowi i poświęcili resztę życia Jego działalności?
 
A nam, niezależnie od wieku, ciężko jest przeznaczyć dla Boga kilka minut w ciągu dnia na modlitwę, czytanie Pisma św. lub rozmowę z innymi. Zabijamy czas grami komputerowymi, przesiadywaniem na Instagramie lub Tik Toku. 

Jezu, daj każdemu z nas siłę świadczenia o Tobie i umiejętność właściwego korzystania z czasu.