Pozbyć się wszystkiego

Środa, Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (31 lipca), rok I, Mt 13,44-46

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją".

 

Zbankrutować, rozdać swoje bogactwa, pozbyć się wszystkiego, rozdać swoją własność, zupełnie się ogołocić, stracić uznanie, pozbyć się czci i honorów, zlekceważyć poważanie znajomych, mieć za nic pochwały, podziękowania, laudacje, zrzec się autorytetu i prawa do wszechwiedzy, utracić prawa do wszystkiego, zarzucić pierwszeństwo wyboru i decyzji – można tylko dla Królestwa Bożego, żeby je posiąść. Bowiem ono tylko jest bezcenne. Ono jest warte czekania. Ono jest moim skarbem. Ono jest drogocenną perłą.

"Dla Niego wyzuć się ze wszystkiego i uznać to za śmieci, byleby tylko pozyskać Chrystusa! "(por. Flp 3,8)

Zadanie na dziś: pozbądź się wszystkiego, co nie prowadzi do Jezusa.