Poznać prawdę o nas samych

Środa, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września), rok I, J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?». Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!». Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

Spotkanie Natanaela z Jezusem było dla niego momentem przełomowym i ważnym. W jednym momencie usłyszał on prawdę o sobie. Możemy przypuszczać, że pod figowcem przeżył coś bardzo ważnego, coś, co zostawiło w jego życiu ślad. Mogło to być nawet jakieś dramatyczne wydarzenie, które przerodziło się w traumę. Nie pozwalała ona Natanaelowi spokojnie żyć. 

Usłyszenie prawdy o sobie może stać się dla człowieka momentem przełomowym. Wtedy tak naprawdę można zrozumieć to, kim się jest i w jakim kierunku należy iść dalej. Natanael uznał w Jezusie wyczekiwanego Mesjasza. To wyznanie wiary zapoczątkowało w nim proces duchowego uzdrowienia i pojednania z przeszłością. 

Wiara w Syna Bożego wiąże się z obietnicą czegoś większego: „ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych”. Otwarte niebiosa dają nam dostęp do pełni szczęścia i życia w bliskiej obecności Pana. 

Ważne jest, aby mieć odwagę i chcieć prosić Jezusa, aby dane nam było poznanie całej prawdy o nas samych.