Jezus przemówił tymi słowami: "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta".

 

Jak uczeni w Piśmie i faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii stwarzamy niekiedy pozory nawrócenia i zmiany życia. Pan Jezus, który mocno piętnuje taką postawę, zwraca uwagę na konieczność wewnętrznego oczyszczenia, które jest oznaką prawdziwego powrotu do Boga. Chrystus pragnie, byśmy całym sercem zwracali się do Boga i byli Mu w pełni oddani. Za tym pójdą także nasze czyny, których motywem nie będzie już chęć zachowania zewnętrznej poprawności i pokazania się ludziom z jak najlepszej strony, ale prawdziwa miłość do Stwórcy.

Prośmy dziś Pana Boga, aby przemieniał nasze serca i oczyszczał je swoją łaską.