Pozory

Środa, XXI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 23,27-32

Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!».

 

Zgodnie z żydowskim prawem kontakt ze zmarłym bądź z grobem powodował nieczystość rytualną, którą zaciągało się na czternaście dni. Nikt, kto się jej dopuścił, nie mógł przez dwa tygodnie uczestniczyć w kulcie świątynnym. Z tego też powodu utarł się zwyczaj bielenia grobów. Dzięki temu już z daleka były one widoczne, co umożliwiało ich ominięcie. Łatwy i skuteczny sposób, by nie spowodować nieczystości rytualnej. 

Jezus zarzucił uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że budują groby prorokom, choć ich przodkowie ich prześladowali i zabijali.

Pozory są wielkim zagrożeniem dla życia duchowego. Wiara budowana tylko na pozorach nic nie jest warta w oczach Bożych. Niestety, jest wśród uczestników liturgii Kościoła wielu pozorantów. Obyśmy nimi nie zostali!