Pragnienie objawienia

Niedziela, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), rok C, Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

 

Dzisiejsze święto Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Bóg objawia się każdemu człowiekowi niezależnie od tego, gdzie mieszka i skąd pochodzi. Poznanie Boga w naszym życiu może odbyć się przez jakąś sytuację lub innych ludzi: naszych rodziców lub dziadków, którzy zabrali nas do kościoła i uczyli pierwszych modlitw.

Ale bardzo często to nie wystarcza, bo to my sami musimy spotkać Jezusa. A gdy już tego doświadczymy to okaże się, że każde spotkanie z Nim nie pozostawi nas takimi samymi – im dłużej i częściej będziemy się z Nim spotykać we Mszy św., Komunii św., Adoracji lub czytaniu Pisma Św., tym bardziej będziemy się zmieniać. To wszystko będzie nas umacniać, abyśmy nie ustawali w wysiłku zmiany naszego życia i stawania się lepszymi.