Prawa i nakazy

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Pwt 4,1.5-9

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

 

A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą daje wam Pan…

Prawa i nakazy Bóg nie tylko daje, ale również wyposaża w umiejętności, by człowiek był zdolny do ich wypełniania. Bóg nie tylko pokazuje, co wolno, a czego nie, ale chce uczyć zrozumienia i odpowiedniego pojmowania tego, do czego zaprasza.

Prawo Boże nie ma na celu ograniczyć człowieka, ale dbać o to, by żył, by odkrywał, że życie to dar, a nie ciężar. Bóg jest dawcą życia i dlatego to On ma klucze do zrozumienia, jaki jest jego sens, wartość, cel i co sprawia, że nie jest przekleństwem, ale błogosławieństwem.