Prawda

Sobota, X Tydzień Zwykły, rok I, Mt 5,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

 

Dzisiaj Jezus uczy nas prawdy. Trudne to słowa, ale bardzo dla nas ważne. I ja, i Ty mamy być szczerzy, prawdziwi. Nasze słowa zawsze mają być dobre dla innych. Wtedy będziemy dla nich bardzo czytelni. Życzę Wam i sobie właśnie takiej postawy.