W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

 

Dziś Pan Jezus mówi nam o jedności i prawdzie. Czy wiecie, czym jest jedność? Jedność jest wtedy, kiedy na przykład mamusia i tata mówią, że pora kończyć oglądanie bajki, bo już czas na spanie. To jedność w myśleniu. Jest jeszcze jedność uczuć. Taka jedność jest wtedy, kiedy mama i tata mówią nam, jak bardzo nas kochają. Jedność myślenia i jedność odczuwania.

Pan Jezus mówi do swojego Taty, aby pomógł nam trwać w jedności, czyli aby nas, ludzi wierzących, wsparł w takim byciu razem. Abyśmy wszyscy razem byli blisko Pana Jezusa. Dziś też Pan Jezus mówi do nas o prawdzie. Nie o takiej, o jakiej pewnie teraz pomyśleliście, czyli o tym, żeby nie kłamać. Nie, mówi o takiej większej prawdzie. Pan Jezus mówi takie słowa: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą”. Co oznacza: Słowo Twoje jest prawdą? To oznacza, że Bóg zawsze mówi prawdę, a prawdę tę możemy odnaleźć właśnie w Jego Słowie, czyli w Piśmie Świętym.

Teraz widzicie, jak ważne jest czytanie Biblii, prawda? To są Boże Słowa dla nas, to właśnie ta największa prawda.