Prawda

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu, rok I, J 8,31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

 

W czasach, gdy współczesne ideologie wmawiają nam, że nie ma prawdy obiektywnej, lecz każdy ma lub tworzy swoją prawdę, Jezus głosi nam prawdę, która jako jedyna wyzwala. Jest nią prawda o nieskończonej miłości Ojca, którą On, Jednorodzony Syn Boży, objawia. Jezus prowadzi nas z niewoli grzechu do życia synostwem. Bycie synem to według Jezusa bycie wolnym. Jest to wolność od grzechu, który jest przyczyną całego zła na świecie. Pójść za prawdą, czyli za Jezusem, to żyć w wyzwalającej pewności, że nasze życie jest w rękach Miłości. Czy jest coś piękniejszego i bardziej pociągającego na tym świecie niż bycie zanurzonym w Miłości, która wyzwala z lęku i daje prawdziwy smak życia?

Duchu Święty, prowadź mnie drogą całkowitego przylgnięcia do nauki Jezusa i doświadczania owoców prawdy.