Prawda

Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, rok I, J 3,31-36

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 

Prawda, którą przyniósł nam Jezus, jest tak prosta, że trudno nam niekiedy w nią uwierzyć – Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Taka jest wola Jego Ojca i nie ma innego sposobu na osiągnięcie zbawienia. Wierzyć w Syna znaczy naśladować Go. 

Gdy w ciągu dnia coś robimy, możemy zadać sobie w myślach pytanie – czy Jezus by tak postąpił na moim miejscu? Często odpowiedź będzie prosta i szybka. W przypadku wątpliwości warto sięgnąć do Ewangelii, aby lepiej Go poznać. To przybliża nas do Niego i umacnia w wierze.