Prawdziwa droga do szczęścia

Poniedziałek, X Tydzień Zwykły, rok I, Mt 5,1-12

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

 

Kochane Dzieciaki!

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam o szczęściu. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Pan Bóg złożył w sercu każdego z nas pragnienie szczęścia. I tego szczęścia w czasie swojej ziemskiej wędrówki wszyscy poszukujemy. Współczesny świat proponuje nam różne wizje szczęścia: dobrobyt, sukces, kariera, przyjemność, pieniądz, zdrowie. Ale, jak doświadczenie wskazuje, nic z wyżej wymienionych rzeczy nie jest w stanie w pełni zaspokoić naszych pragnień i potrzeby bycia szczęśliwymi. Prawdziwe szczęście polega na przyjaźni z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Błogosławieństwa Jezusa, zawarte w dzisiejszym Słowie, kryją w sobie pewien paradoks. Jezus nazywa szczęśliwymi ubogich, smutnych, cierpiących, cichych, prześladowanych… Tym samym ukazuje nam prawdziwą drogę do szczęścia.

Ubodzy duchem – to ci, którzy nie liczą jedynie na siebie, na własne siły i możliwości; to ci, którzy w Bogu pokładają swoją ufność i nadzieję oraz pozwalają Bogu królować w swoim sercu, życiu i otoczeniu. 

Smutni – to ci, którzy doświadczają bólu i cierpienia, a pocieszenie znajdują w Panu. 

Cisi – to ci, którzy całkowicie wyrzekli się używania przemocy w życiu. Sami zachowują wewnętrzną wolność i potrafią uszanować ją u innych. 

Głodni i spragnieni sprawiedliwości – to ci, którzy są wierni Bogu i Jego woli. 

Miłosierni – to ci, którzy pragną naśladować Boga w Jego miłości miłosiernej. 

Czystego serca – to ci, którzy są przejrzyści, wolni od udawania, fałszu i zakłamania. 

Wprowadzający pokój – to ci, którzy są otwarci na dialog i przyjaźń, a tym samym wyrzekają się wszelkich form przemocy wobec drugiego człowieka. 

Cierpiący dla sprawiedliwości – to ci, którzy nie tylko łakną i pragną sprawiedliwości, ale również dla niej przyjmują cierpienie. 

A więc, Kochani, odwagi! Dzisiaj Bóg zaprasza każdego z nas na drogę błogosławieństw, bo to właśnie one zaprowadzą nas do pełni szczęścia.