Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego". I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Pan Jezus udziela nam dziś odpowiedzi na pytania: Jaki powinien być prawdziwy chrześcijanin? Jakie jest najważniejsze przykazanie, o którym musimy pamiętać każdego dnia?

Chyba wszyscy znamy odpowiedź – to przykazanie miłości. Na pewno Wasi rodzice mówili Wam od najmłodszych lat, że należy kochać Boga, każdego człowieka oraz okazywać szacunek starszym. Tylko czy na pewno udaje się nam to każdego dnia? Czy to, że kogoś nie lubimy, nie powoduje, że okazujemy mu niechęć lub obmawiamy go?

Przykazanie miłości to najtrudniejsze przykazanie i nie bez powodu jest nam dane przez Boga jako najważniejsze. Nie bez powodu też Pan Jezus mówi cały czas w Ewangelii o miłości. On z miłości do nas oddał Swoje życie, aby otworzyć nam bramy Nieba. 

Miarą dobrego chrześcijanina jest okazywanie miłości. Pan Jezus nie będzie nas skrupulatnie rozliczał z tego, ile razy byliśmy na Mszy Świętej lub jak często się modliliśmy. On chce, aby nasza wiara była żywa i widoczna w uczynkach miłości względem Niego i każdego człowieka.