Prawo dane z miłości

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Zachowanie wszystkich przykazań Bożych nie jest dla nas, ludzi, łatwe. Jednak Jezus uczy nas, że to prawo jest nam dane z miłości. Jeśli będziemy starali się żyć według nauk Jezusa, słów i czynów, które są świadectwem wielkiej miłości i miłosierdzia Bożego, będziemy miłować nie tylko innych ludzi, ale przede wszystkim samych siebie.

Może to dziś jest ten dzień, kiedy warto dać się znaleźć Dobremu Pasterzowi i zmienić kilka rzeczy w swoim życiu, które pozwolą nam zbliżyć się do Boga.