Prawo rodziców

Sobota, VIII Tydzień Zwykły, rok II, Mk 11,27-33

Jezus im odpowiedział: "Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi". Oni zastanawiali się między sobą: "Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: "Nie wiemy". Jezus im rzekł: "Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię".

Dzisiaj Pana Jezusa pytają Jego przeciwnicy: "Jakim prawem to czynisz?". To tak, jakby naszych rodziców zapytać, jakim prawem zwracają nam uwagę, czy też jakim prawem nas przytulają... To prawo rodziców i prawo Pana Jezusa.