Prekursor

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok B, Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Wraz z Janem Chrzcicielem kończy się przepowiadanie prorockie, gdyż w Jezusie realizuje się to, co zapowiadali prorocy. Dopełniło się oczekiwanie, gdyż nadeszło wypełnienie: „Czas się wypełnił”. Jezus jest punktem rozstrzygającym historii. W Nim dokonuje się przejście od pragnienia do rzeczywistości. Jan Chrzciciel był prekursorem, głosem, który Go zapowiadał jako nadchodzącego.

Jezus jest teraz obecny. Jest Bogiem dla człowieka i człowiekiem dla Boga. Warunkiem trwania przy Nim jest nawrócenie, czyli zmiana myśli i rozumu, zmiana serca, kierunku własnego postępowania. Zaufaj Mu i wstępuj w Jego ślady.