Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

 

Tylko ci, w których narodziła się Miłość z Betlejem, mogą przetrwać taką próbę wiary. Bo tylko w nich mieszka św. Duch, który będzie siłą w owych dniach, o których mówi JEZUS. Skąd mam tę pewność? Wiem jaki jestem słaby i wiem jaki Szczepan był mocny. Gdzie zatem tkwi różnica? Szczepan, zrodzony z wody i Ducha poznał Jezusa. Ja pragnę, aby JEZUS narodził się w moim sercu, bym ja mógł na nowo narodzić się w Nim. Bardzo pragnę narodzić się z wody i Ducha, by móc pełnić Twoją wolę Panie. By móc w miłości i pokoju świadczyć o Tobie Jezu w każdy czas – siłą płynącą od Twego Ducha.