Próba

Piątek, Wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych (24 maja), rok II, Mk 10,1-12

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 

Nie samego mężczyznę, nie samą kobietę stworzył Bóg. Ale stworzył ich, by żyli razem, w przyjaźni, we wspólnocie, w rodzinie. Stworzył ich, bo Bóg zapragnął miłości na ziemi. Tej Miłości, którą wszczepił w każdego człowieka. Miłości prostej, delikatnej, wymagającej. Miłości, która stwarza życie. Bóg nie powiedział do kobiety i mężczyzny, by się rozwodzili, by jeden drugiego porzucił, niszczył. On zapragnął od nich tylko Miłości. Bo kto z Bogiem zaczyna życie przed ołtarzem Chrystusowym, to z Bogiem musi iść przez życie, nie obok czy po omacku, i z Chrystusem walczyć o miłość, która winna być w nas.