Bracia: Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

 

Podobnie jak w życiu Abrahama, tak i w naszym niejednokrotnie jesteśmy wystawiani na próby. Nie tyle przez Pana Boga, co przez życie po prostu. Wiele razy towarzyszy nam lęk, osamotnienie, poczucie opuszczenia. Nie możemy jednak w godzinie owej próby zapomnieć o tym, co zapowiedział Jezus w jednym z fragmentów Ewangelii: "Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli" :).