Projekt ABBA #10 – ks. Dariusz Lewczak SCJ – Maryja Niepokalana, „ziemia niezdobyta”

Publikujemy nauczanie ks. Dariusza Lewczaka ze spotkania ewangelizacyjnego Projekt Abba #10 w uroczystość Niepokalanego poczęcia Maryi.  

Człowiek był stworzony w świętości, w doskonałości, w Bożej bliskości. I świat, który Bóg oddał człowiekowi pod władanie – był dobry. I tak było do pierwszego kuszenia, do pierwszej próby, kiedy człowiek uległ Szatanowi. Skutkiem grzechu pierworodnego, ale i każdego następnego grzechu stały się choroby, cierpienia, nieszczęścia, niepowodzenia. I nie dlatego, że Bóg tak chciał. Bóg nigdy nie chce nieszczęścia dla swoich dzieci.

Kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi diabeł, a ja idę za jego podszeptami, to oddaję swój świat pod jego panowanie. Czy wystarczy odwrócić się od grzechu, od słabości? Czy mocne postanowienie poprawy wystarczy? Szatan jest sprytniejszy, uderzy z innej strony. Bóg przychodzi zaradzić temu nieszczęściu, temu oddaleniu od Boga. Maryja, niepokalanie poczęta, jest obietnicą Boga. Ona i Jej potomstwo. Bóg przychodzi na świat, rodzi się jako człowiek. Zwycięża śmierć i grzech. Maryja niepokalana to „ziemia niezdobyta” przez Złego. Zły nie ma żadnego dostępu do Niej. Dlatego Ona jest dla nas ratunkiem. I Ona uczy nas zasłuchania w Słowo Boże i wypełniania go. Musimy się starać tak jak Maryja stawać się ziemią niezdobytą dla diabła, jego pokus.

„Z czym przychodzisz do Boga, co chcesz, żeby Ci uczynił – dla Niego nie ma nic niemożliwego. Tylko zaproś Go tam, oddaj Mu panowanie nad swoim życiem” – głosi ksiądz Dariusz.

#ProjektABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Ewangelizacyjne spotkania odbywają się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Kolejne zaplanowane jest na czwartek 12 stycznia o godz. 18.00.