Projekt ABBA #2 – ks. Adam Pastorczyk SCJ – Krzyż drogą do Ojca

Ks. Adam Pastorczyk SCJ, komentując w trakcie Projektu ABBA #2 fragment z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7, 23-28), zwrócił uwagę na nowość kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Jezus, jako kapłan, ołtarz i ofiara, oddaje swoje człowieczeństwo w dwóch kierunkach – Ojcu i nam, abyśmy my mogli stać się kapłanami. Wicerektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów zaznaczył, że te refleksje prowadzą do przyjęcia – na wzór Jezusa – krzyża swojego życia przez każdego człowieka, bo to jest droga do Ojca.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Ewangelizacyjne spotkania odbywają się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Kolejne spotkanie w ramach Projektu ABBA odbędzie się wyjątkowo w czwartek 2 grudnia.