Projekt ABBA #2 – ks. Dariusz Lewczak SCJ – Z miłosnej relacji z Bogiem wyrasta miłość do człowieka

Ks. Dariusz Lewczak SCJ w czasie swojego głoszenia w ramach Projektu ABBA #2 skupił się na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Podkreślił, że istotą Boga jest miłość. – Kiedy Bóg wzywa nas do miłości, to zachęca, byśmy Go poznawali, byśmy wchodzili z Nim w bardzo intymną relację. Abyśmy Boga wpuszczali w najbardziej intymny zakamarek naszego życia – także w ten najciemniejszy, najbardziej tajemniczy. Abyśmy z Nim przeżywali każdy wymiar naszego życia – mówił proboszcz ze Stadnik, zapewniając, że z miłosnej relacji z Bogiem będzie wyrastała miłość do drugiego człowieka, czyli zupełnie bezinteresowne pragnienia dla niego dobra.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Ewangelizacyjne spotkania odbywają się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Kolejne spotkanie w ramach Projektu ABBA odbędzie się wyjątkowo w czwartek 2 grudnia.