Projekt ABBA #2 – ks. Michał Olszewski SCJ – W wierze musimy zgodzić się na przestrzeń tajemnicy

Komentując fragment z Ewangelii o „nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr” koniecznej do bycia uczniem Jezusa, ks. Michał Olszewski SCJ w czasie Projektu ABBA #2 przyznał, że są takie przestrzenie wiary czy słowa Jezusa, których człowiek nie zrozumie, które do końca jego życia pozostaną tajemnicą.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Ewangelizacyjne spotkania odbywają się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Kolejne spotkanie w ramach Projektu ABBA odbędzie się wyjątkowo we czwartek 2 grudnia.