W czasie homilii ks. Michał Olszewski SCJ zwrócił uwagę, że praktyki religijne czy uczynki miłosierdzia nie są pomysłem człowieka – to Pan Bóg wychodzi z taką inicjatywą. Człowiek może się na to Boże natchnienie otworzyć, czerpać z tych duchowych owoców pobożnych praktyk i dzielić się nimi z innymi. – Bóg jest zawsze pierwszy. Ale ważne jest to, żebyśmy serce mieli otwarte na Jego natchnienia i żebyśmy nie bali się za nimi podążać – podkreślał sercanin.

Konferencję do czytania ze Starego Testamentu z ubiegłej niedzieli wygłosił ks. Adam Pastorczyk SCJ, który zauważył, że mądrość Boża jest szczególnym projektem Pana Boga, Jego wolą – była wtedy, gdy On wszystko stwarzał. – Mądrość Boża ma w sobie pamięć o stworzeniu, zachowuje w sobie tę pamięć i jest opiekunem stworzenia. – Ona chce, aby stworzenie, które było tak piękne u początku, tę piękność zachowało aż do końca – mówił wicerektor sercańskiego seminarium, dodając, że mądrość chce nam powiedzieć o pięknie Boga stwórcy, a także o pięknie, które jest w człowieku. – Ona jest jak Anioł Stróż, opiekun stworzenia, który nie chce, aby człowiek zapomniał, kim jest, do czego jest powołany – zaznaczał ks. Pastorczyk i dodawał, że mądrość Boża stawia dziś każdemu człowiekowi pytanie, czy wydaje owoc swojego życia zgodnie z powołaniem, które zostało mu dane.

Ks. Pastorczyk zwrócił uwagę, że mądrość Boża nigdy nie pozostaje w sferze abstrakcji, ale zawsze się ucieleśnia. Pomaga człowiekowi odkryć sens jego życia, pomaga stać mu się tym, do czego został powołany. Najbardziej radykalnym wyrazem mądrości Bożej jest wcielenie Syna Bożego. Jezus pokazuje nam, jaką twarz ma mądrość Boża.

Prolog Janowy komentował ks. Michał Olszewski SCJ i zauważył, że ten fragment Ewangelii podaje definicję „dziecka Bożego”, którym jest ten, kto wierzy w Jego imię i kto narodził się z Boga. – Wierzyć w imię Jezus to znaczy przyjąć miłość Ojca i poznać twarz samego Boga – mówił twórca Profeto za papieżem Franciszkiem. – Jeśli chcesz wiedzieć, czy wierzysz w Jego imię i poznałeś twarz samego Boga, to zapytaj się, czy widzisz ją w drugim człowieku – dodawał.

Zaznaczył, że nasze dziecięctwo Boże związane jest z poczęciem w Duchu Świętym. Kiedy Jezus począł się z Ducha Świętego pod sercem Maryi, zawiązała się nowa genealogia, w której my także mamy udział. Zwrócił uwagę, że w Kościele rzadko mówi się o chrzcie w Duchu Świętym. W czasie tego doświadczenia nabieramy przekonania, że Bóg jest osobą, że nas kocha; dokonuje się odnowienie wiary, darów i charyzmatów, które Bóg złożył w nas podczas sakramentów chrztu i bierzmowania. – Dzisiaj stajemy przed Panem, który chce nam powiedzieć, że jesteśmy Jego dziećmi – zakończył ks. Olszewski, życząc wszystkim takiego doświadczenia w ich życiu.

Całe nabożeństwo można odtworzyć w serwisie YouTube na kanale Profeto.

Kolejne spotkanie z cyklu Projekt ABBA odbędzie się w środę 2 lutego.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Jest to kontynuacja ewangelizacyjnych spotkań z cyklu „Serce w Serce z Jezusem”. Tradycja tych ewangelizacyjnych nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie sięga Roku Wiary i rekolekcji „Credo” głoszonych w niewielkiej parafii Niskowa k. Nowego Sącza przez ks. Michała Olszewskiego SCJ.