Projekt ABBA #6 – ks. Dariusz Lewczak SCJ – Moc do głoszenia czerpać z Bożego Słowa

Odnosząc się do głoszenia kerygmatu przez św. Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,14.43-52), ks. Dariusz Lewczak SCJ podkreślił, że każdy chrześcijanin wezwany jest także dziś do głoszenia Ewangelii. – Mamy do tego mandat Kościoła, bo otrzymaliśmy Ducha Świętego – najpierw na chrzcie, a potem w czasie bierzmowania – mówił proboszcz ze Stadnik podkreślając, że świat potrzebuje dzisiaj Jezusa Chrystusa, zwłaszcza dzisiaj, w czasie wojny i innych kryzysów. Świat potrzebuje głosicieli Dobrej Nowiny z mocą. A tę moc trzeba czerpać z Bożego Słowa, które buduje naszą wiarę. Trzeba zadbać o czas na karmienie się Słowem, nawet o niego zawalczyć, bo diabeł chce nam go odebrać.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Ewangelizacyjne spotkania odbywają się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. Kolejne zaplanowane jest na środę 29 czerwca o godz. 18.00.