Projekt ABBA #6: Możemy być piękni, jak Bóg

W czasie homilii ks. Michał Olszewski SCJ stwierdził, że Bóg szalenie zaryzykował, przyjmując ludzkie ciało. Zdecydował się na to, mimo że wiedział, że człowiek może być potworem, tyranem, gwałcicielem czy mordercą, ale chce nam przez to powiedzieć, że człowiek może być piękny. – To od nas zależy, czy będziemy piękni, czy będziemy potworami. To od każdego naszego gestu i czynu zależy, czy będziemy piękni, czy szpetni – mówił ks. Olszewski, dodając, że to od człowieka zależy, czy będzie obrazem Boga, czy diabła, obrazem miłości czy nienawiści, obrazem dobroci czy złości. – Możemy być piękni, jak Bóg – zakończył homilię.

W czasie majowego Projektu ABBA księża komentowali Słowo z IV Niedzieli Wielkanocnej. Odnosząc się do głoszenia kerygmatu przez św. Pawła w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,14.43-52), ks. Dariusz Lewczak SCJ podkreślił, że każdy chrześcijanin wezwany jest także dziś do głoszenia Ewangelii. – Mamy do tego mandat Kościoła, bo otrzymaliśmy Ducha Świętego – najpierw na chrzcie, a potem w czasie bierzmowania – mówił proboszcz ze Stadnik, podkreślając, że świat potrzebuje dzisiaj Jezusa Chrystusa, zwłaszcza dzisiaj, w czasie wojny i innych kryzysów. Świat potrzebuje głosicieli Dobrej Nowiny z mocą. A tę moc trzeba czerpać z Bożego Słowa, które buduje naszą wiarę. Trzeba zadbać o czas na karmienie się Słowem, nawet o niego zawalczyć, bo diabeł chce nam go odebrać.

Komentując fragment z Apokalipsy św. Jana (Ap 7,9.14b-I7), ks. Michał Olszewski SCJ zwrócił uwagę, że przedstawia on wizję Kościoła zbawionych, w którym Baranek pasie owce, co jest dość paradoksalne. – Kościół po ludzku nie mieści się w głowie, ale nikogo nie ma w nim z przypadku. Każdy, kto stoi przed Barankiem, jest opieczętowany – podkreślał, zaznaczając, że Kościół należy do Chrystusa, a Jego naturą jest bycie w misji. – Odpowiedzialnością tych, którzy są w tym stadzie, jest troszczyć się o siebie nawzajem – mówił ks. Olszewski, wskazując na znak rozpoznawalny Kościoła, jakim jest miłosierdzie.

– Jezus nie tylko mówi: jestem pasterzem, ale: jestem pięknym pasterzem. Dlatego, że jestem taki, jaki jest Bóg. A Bóg tak się zachowuje względem nas, że czyni nas pięknymi – mówił ks. Adam Pastorczyk SCJ, komentując fragment Ewangelii wg św. Jana (J 10,27-30). Jezus – Dobry Pasterz chce, abyśmy przez doświadczenie Jego miłości byli wyprowadzani z największych naszych grzechów i życiowych trudności, bo Jego miłość jest od nich większa.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Ewangelizacyjne spotkania odbywają się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach. 

Całe nabożeństwo można odtworzyć w serwisie YouTube na kanale Profeto.

Kolejne spotkanie z cyklu Projekt ABBA odbędzie się w środę 29 czerwca o godz. 18.00.

Projekt ABBA to głoszenie kerygmatu połączone z modlitwą o uzdrowienie organizowane przez Profeto. Jest to kontynuacja ewangelizacyjnych spotkań z cyklu „Serce w Serce z Jezusem”. Tradycja tych ewangelizacyjnych nabożeństw z modlitwą o uzdrowienie sięga Roku Wiary i rekolekcji „Credo” głoszonych w niewielkiej parafii Niskowa k. Nowego Sącza przez ks. Michała Olszewskiego SCJ.