Projekt ABBA #8: Przyjmować i realizować słowa głoszone przez proroków

Profeto wznowiło po wakacyjnej przerwie cykl ewangelizacyjnych spotkań Projekt ABBA. – Uwielbiamy stawiać pomniki i przecinać wstęgi, a tak trudno jest nam żyć Słowem Bożym, które przepowiadali prorocy – mówił ks. Michał Olszewski SCJ, komentując w czasie homilii fragment z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 11, 47-54). – Zastanówmy się, czy prorocy stojący za pomnikami, które postawiliśmy, za poprzecinanymi wstęgami i obrazami wiszącymi w naszych domach umarli w naszym życiu, czy żyją w postaci słowa, które przyjmujemy i realizujemy? Jeśli żyją w Twoim życiu za tymi figurami i obrazami, to jesteś na drodze do królestwa – podsumował.

Po Mszy św. kolejni kapłani rozważali czytania z poprzedniej niedzieli. – Pamiętaj, kim jesteś – kim jesteś w Jezusie Chrystusie – to wezwanie nieustanne – mówił ks. Dariusz Lewczak SCJ, odnosząc się do 2 Listu św. Pawła do Tymoteusza (2 Tm 2, 8-13). Podkreślał, że wszystko, co w życiu czyni chrześcijanin, powinien robić ze świadomością, że jest dzieckiem Bożym. – Nie jest prosto zmienić swoje ludzkie myślenie na Boże. Ale to jest jedyna słuszna droga dziecka Bożego – mówił proboszcz ze Stadnik, zwracając uwagę, że realizując w życiu Ewangelię, trzeba się natrudzić.

Rozważając fragment z 2 Księgi Królewskiej (2 Krl 5, 14-17), ks. Adam Pastorczyk SCJ wskazał na przeszkody na drodze wiary, której symbolem jest droga uzdrowienia Naamana. Po pierwsze człowiek chce, żeby dokonało się w miejscu i czasie, w jakich on tego chce. Tymczasem Bóg działa wtedy, kiedy, jak, gdzie, dla kogo i jeśli chce. – On przekracza nasze stereotypy i uprzedzenia – mówił wicerektor seminarium sercanów. Zakonnik wskazał na różnicę między uzdrowieniem a zbawieniem. Uwolnienie od choroby może rozwinąć w uzdrowionym narcystyczny sposób myślenia. Naaman za wydarzeniem swojego uzdrowienia zobaczył otwarte ramiona Ojca – narodził się na nowo i z serca.

– Ewangelia zawsze zaprasza nas do tego, abyśmy potrafili się wznieść ponad uprzedzenia i podziały, abyśmy przekraczali siebie w ocenianiu drugiego – mówił ks. Michał Olszewski SCJ, komentując fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 17, 11-19). Zwrócił uwagę, że dziś wielu ludzi ocenia innych, patrząc na ich trąd i chce trzymać ich na dystans, poza miastem. Tymczasem na ogół oceniamy innych z perspektywy własnego trądu. – Pomyślmy, jakiego rodzaju trądy nosimy, przez które oceniamy ludzi, umieszczając ich poza naszym miastem – mówił sercanin.

Po rozważaniu Bożego Słowa modlono się o pokój, a w czasie Mszy św. była możliwość złożenia jałmużny na pomoc Ukrainie. Po błogosławieństwie eucharystycznym kapłani modlili się wstawienniczo z nałożeniem rąk.

Całe nabożeństwo można odtworzyć w serwisie YouTube na kanale Profeto.

Kolejne spotkanie z cyklu Projekt Abba odbędzie się w kościele w Stadnikach w czwartek 10 listopada o godz. 18.00.