Prorocy

Niedziela, XIV Tydzień Zwykły, rok B, Ez 2,2-5

Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: "Tak mówi Pan Bóg". A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

 

Pan Bóg niekiedy używa konkretnego języka, by opisać duchowy stan ukochanej ludzkości. Nigdy jednak nie zrezygnował z ich ocalenia. Całe wieki wysyłał proroków, a niejeden z nich zapłacił za to życiem. On się nie zrażał i walczył jak lew. Robi to do dzisiaj. Otwórz oczy na proroków tego wieku.