Prośba

Czwartek, II Tydzień Adwentu, rok II, Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!"

 

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Powinien on być radosnym i gorącym wyczekiwaniem Zbawiciela. Wyczekiwaniem nie z założonymi rękami, ale wyjściem naprzeciw, czyli walką z naszymi osobistymi nawykami, wadami. Ludzie gwałtowni zdobywają królestwo niebieskie. Takim przykładem jest Jan Chrzciciel, który nie tylko oczekiwał Chrystusa, ale także innych przygotowywał na Jego przyjście.

Na modlitwie każdego dnia prośmy o siłę do walki o to królestwo, które najpierw ma się uformować w nas.