Prostota wiary

Sobota, XIX Tydzień Zwykły, rok II, Mt 19,13-15

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, jak ważne dla Niego jest kształtowanie wiary już od dziecka. Chce, żeby przychodzić do Niego z dziećmi. Daje nam tym samym sygnał, że w Królestwie Boga liczy się postawa niewinności, prostota wiary. Jezus błogosławił dzieci; dzisiaj także błogosławieństwo rodziców jest bardzo ważne.

Pozwólmy się błogosławić i błogosławmy innych.