Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

 

Zachwyt często towarzyszy naszemu życiu. Potrafimy zachwycić się piękną przyrodą, wspaniałą książką, postawą drugiej osoby.

Ludzie byli zachwyceni również osobą Jezusa. On jednak nie dał się zwieść przelotnym zachwytom. Wiedział, co wkrótce Go spotka. Poucza o tym swoich uczniów, aby nie ulegali próżnemu i przelotnemu entuzjazmowi.

W życiu wiary również nie możemy ulec próżnym zachwytom. Musimy być przygotowani na różne trudności. Często życie wiarą na co dzień okazuje się dużo trudniejsze, niż na początku zakładaliśmy.