Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu". Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

Dziś do Jezusa przychodzi Piotr z trudnym pytaniem. Przychodzi z poważnym problemem. "Panie, ile razy mam przebaczyć?". Jezus odpowiada: "zawsze". Nie są to tylko słowa, zwykłe pouczenie, bo warto ten fragment Ewangelii połączyć ze słowami z krzyża: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.

Jezus uczy przebaczać i daje wsparcie, aby umieć przebaczać. Jezus pokazuje, że łatwiej żyć, gdy umie się przebaczać.

I jeszcze słowa ks. Mieczysława Malińskiego: "Przebaczyć – to nie znaczy zapomnieć – bo zapomnieć się nie da. To znaczy żyć dalej razem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej samej zasadzie". Przebaczenie umacnia. Uświadamia, że każdy z nas popełnia błędy. Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia i wzajemnego przebaczenia.

Dziękuję Ci, Panie za te słowa. Ucz mnie przebaczenia, bo jest ono trudne. Pokaż mi, że warto...